TØRN

B2B Content

Tørn är en digital marknadsplats där byggmaterial- och varuåterförsäljare, grossister och tillverkare kan sälja sitt överskottslager till konsumenter och hantverkare. Tørn underlättar processen och skapar en sömlös köpupplevelse mellan säljare och köpare genom sin plattform med inbyggd betalning, frakt och kundsupport. De ville lyfta fram sitt lyckade samarbete med Bejier, i en casefilm.

"Professionellt genomfört med bra kompetens. De levererade en Casefilm som bygger ett starkt förtroende genom att lyfta fram vårt lyckade samarbete med Beijer. Vi är mycket nöjda!

Lena Sundqvist
COO - TØRN Sverige