The portable air purifier for strollers and prams, keeping babies safe.

Klient: Bubl.
Tjänster: Innehållsproduktion

Innehållsproduktion

  • Instruktionsvideos
  • Videoannonser för sociala medier
  • Bildannonser
  • Produktbilder
  • Produktfilmer
  • Explainer video

The babybubl.

Vi startade vårt samarbete med att skapa en explainer video. Vi tog fram ett färg- och formspråk som passade deras önskemål.

Syftet med animationen var att utbilda målgruppen om varför deras produkt är viktigt för småbarns hälsa, samt att marknadsföra deras air pollution-quiz. 

Vi producerade även instruktionsfilmer, hur produkt ska brukas. Se här

Därefter producera vi produktfilmer och produktbilder, samt ett antal bildannonser.

Läs mer om bubl. här.

Call Now Button