Vår process

Stärk varumärkets räckvidd och driv affärstillväxt digitalt.

Digitala kanaler

Facebook ads

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Digitala kanaler

Linkedin ads

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Digitala kanaler

Google ads

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Målgruppssegmentering

Vi gör en målgruppssegmentering och hittar den ideala kunden för er verksamhet. Det är grunden för den digitala reklamkampanjen. Vi kopplar även samman dina affärsmål till mätbara KPI:er så att vi kan mäta annonsernas resultat.

Utforma digital strategi

Baserat på målgrupp och affärsmål, skapar vi en digital strategi skräddarsydd efter din verksamhet. Vi ser över den digitala kundresan och skapar en konkret process för hur en potentiell kund ska bli till en betalande kund.

Skapa annonser

Vi förbereder data-insamling, landningssida, content och den programmatiska annonsering. Vi kalibrerar parametrar som till exempel geografi, ålder, kön och intressen så att annonserna endast visas till intressanta kunder.

Lansera digital annonsering

Vid den här fasen är det fullt blås! Annonserna är igång och vi samlar insiktsfull data.

Analysera data och optimera

Med hjälp av data, kan vi inrikta annonserna på den mest lönsamma målgruppen. Vi analyserar kundernas interaktion med annonserna och filtrerar bort de kunder som inte visat intresse. De ökar konverteringsgraden, eftersom annonserna endast visas till potentiella kunder. Vi samlar även data för att mäta annonserna prestation.

Redovisa resultat och statistik

Månadsvis sammanställer vi den viktigaste information från den digitala analysen. De är variabler som tillexempel, KPI:er, trafik, interaktion, konverteringar, trafikkällor, trender. Vi ser hur annonserna presterar och vad som kan förbättras.

Förväntat resultat

Målsättning och resultat för digital annonsering med en utformad strategi är individuella men generella resultat utav tjänsten kan vara:
  • Mer trafik till webbplats
  • Nya potentiella kunder
  • Ökad varumärkeskännedom
  • Ökad försäljning
I kombination med en välutvecklade digital strategi driver digital annonsering stark tillväxt, i form av ökad försäljning och större räckvidd. Hela den digitala kundresan måste ha en utformad process för att skapa stark tillväxt. Vi ser framemot att hjälpa dig med hela processen så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Digital annonsering

Annonsera digitalt och driv försäljning!

Ta kontakt med oss idag, och påbörja ett lönsamt samarbete med Benzell Digital!